Landsbyudvikling og masterplaner

En masterplan – eller udviklingsplan – beskriver og visualiserer jeres planer og ideer for en landsby, et område eller en hel egn. Den skal være gennemarbejdet og der skal være ejerskab til den fra alle involverede. Planen skal skrives, så alle kan forstå den og layoutes med kort og fotos, så den er professionel og får betydning.

Det er en omfattende proces at komme igang med. Vi har gjort det flere gange med stor succes og har en lang række erfaringer med processen, inddragelse, indholdet i planen og formidlingen af den undervejs og efterfølgende.

Jeanette Lund Kommunikation har for eksempel været projektleder i landsbyen Bedsted-Thy, hvor vi over ni måneder kørte en proces, der involverede hele byen og som mundede ud i en udviklingsplan for landsbyen.

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan komme igang med jeres masterplan: jl@jeanettelund.dk eller 21697331.

Se eksempel på case.