Fjordbyernes turist- og bosætningsprojekt (Projektledelse)

15. oktober 2019
– Jeanette Lund har været projektleder og koordinator på vores turisme- og bosætningsprojekt, som vi har afviklet over en to-årig periode. Vi er en flok frivillige amatører, og projektet har kun kunnet søsættes og gennemføres i kraft af Jeanettes kyndige ledelse. Samspillet mellem Jeanette Lunds professionalisme og iderigdom og det, vi har kunnet bidrage med, har været meget frugtbart. Vi har i forløbet draget stor nytte af Jeanettes erfaring og mange kontakter, ligesom vi har oplevet et stort personligt engagement.

Sådan siger Jørgen Kjeldsen, der er formand for Fjordbyernes Netværk. Gennem to år var jeg projektleder på et turist- og bosætningsprojekt, hvor målet var at skabe turisme og bosætning. Jeg hjalp i første omgang netværket med en ansøgning til Landdistriktspuljen, som bevilgede midler til at igangsætte projektet. Første del handlede om kortlægning af kompetencer og guider indenfor turisme, afholdelse af temadage for interessenter om turisthåndtering samt markedsføring. Andel del handlede om at udvikle en bosætningsweekend, hvor vi havde storbyfamilier på besøg i Thy en weekend.

De frivillige har selv udarbejdet en hjemmeside, hvor anden del af projektet kan ses under “Prøv Thy”.

www.visitfjordbyerne.dk