Vejle Kommune (kurser i landdistriktsudvikling)

10. marts 2019

I Vejle Kommune prioriteres arbejdet med at udvikle kommunens lokalsamfund højt. Kommunen har et bemærkelsesværdigt tæt og konstruktivt samarbejde med deres 29 lokalråd og vægter at ildsjælene løbende får nye kompetencer. Jeg har de senere år flere gange haft fornøjelsen af, at Vejle Kommune har bedt mig være oplægsholder og kursusleder. For eksempel har jeg givet peptalk om landsbyudvikling til et årsmøde, holdt kurser i ”Formidling af lokalsamfundets DNA”, ”Strategi for lokalsamfund” og senest et projektledelseskursus over tre aftner. Kurserne udvikles i tæt samarbejde med kommunen, så de matcher de behov, som lokalrådene/borgerforeningerne har.

Projektudvikler Lars S. Kastberg fra ”Byer & Land” i Teknik & Miljø, Vejle Kommune siger:

– Vi har gennem flere projekter haft et rigtigt godt samarbejde med Jeanette, både i forhold til udvikling af metoder og til afholdelse af kurser. Hun har en unik kombination af en kommunikationsfaglig baggrund og en forståelse af lokalsamfund, både på et menneskeligt niveau og et mere overordnet strategisk niveau. Denne kombination synes vi ikke, vi kan finde andre steder.