Visionsplan for “Vilsundby Vækster” (Projektledelse)

18. oktober 2022

Igennem to år har jeg været tilknyttet Vilsund Erhvervsråd i Thy og det fælles projekt henover sundet – ”Vilsundby Vækster – sammen”. Målet var at undersøge og beskrive mulighederne for erhverv og bosætning i området omkring Vilsundbroen. I forløbet, der blev hårdt ramt af Corona, blev der nedsat arbejdsgrupper omkring byggegrunde på begge sider af sundet samt en gruppe omkring turisme. Vi fik visualiseret forskellige muligheder for byggeri, hvilket afklarede, at der er en del lovgivning, som gør det stort set umuligt for Vilsundby området at udvikle sig med nye byggegrunde og byggeri. Det skyldes blandt andet kystbeskyttelseslinjen. Det har ført til, at Vilsund og Sundby har søgt om at blive Frilandsby.

Ud af projektet er også kommet en lokal folder om oplevelsesmuligheder i området, og der er blevet skabt et tættere samarbejde med Morsø Kommune, Thisted Kommune, Morsø Erhvervsråd og Thy Erhvervsforum.

Til slut i projektet udarbejdede vi en visionsplan for området, der peger fremad. Se visionsplanen her.

Styregruppen for projektet udtaler:

”Jeanette Lund Houe har været tovholder på vores udviklingsprojekt for området omkring Vilsundbroen. Vi var rigtig glade for at have hende ved roret til at holde kursen. Udbyttet blev blandt andet en visionsplan, som de kommende år kommer til at inspirere os til nye udviklingsprojekter på begge sider af Limfjorden.”