Enkeltprojekter giver ikke udvikling

29. august 2014

Lokalsamfund har de senere år bygget mange shelters, bålhuse, legepladser, trafiksikkerhedsbump og nye stier i landskabet. Det bugner af den slags ude i landdistrikterne – i higen efter det vi kalder ”det gode liv”. Dem der bor der, skal have livskvalitet, rekreative muligheder og ideen er, at det giver andre lyst til at flytte til det dejlige område.

Nu viser forskningen, at det ikke nødvendigvis er det, der skaber langsigtet udvikling i et lokalsamfund. Det er ellers det mange puljer, LAG-ordninger og kommuner har understøttet de sidste mange år. Det er rigtig nemt, at få tilskud til at lave et enkelt, afgrænset projekt – men enkeltprojekterne har ikke den effekt, som lokalsamfundet måske håber på. Det viser den nye forskning, som landdistriktsforsker Hanne Tanvig har stået for.

Det som betyder noget, er at lokalsamfundet begynder at arbejde strategisk. Det betyder, de skal sætte sig mål og spørge sig selv om, hvor de er om 10-15 år. Lige som virksomheder skal de tænke strategisk frem i tiden og lave en udviklingsplan.

Det er vand på min mølle. Sådan har jeg arbejdet de senere år, og jeg håber, at mange flere lokalsamfund vil tage handsken op.

Der er nemlig et stort potentiale i lokalsamfund, der kan mønstre et frivilligt engagement og som formår at tænke strategisk.

Vil du se hvordan det kan gøres, kan du kigge i den udviklingsplan, som jeg sidste år hjalp Bedsted i Thy med: Udviklingsplan for Bedsted Thy.

Vil du læse mere om forsker Hanne Tanvigs konklusioner, kan du købe videnbladet 04.02-43 på Københavns Universitet her: http://videntjenesten.ku.dk/planlaegning_og_friluftsliv/det_aabne_land/planlaegning_og_forvaltning/04.02-43/