Vi har bålhytter nok på landet – tænk i stedet strategisk!

16. oktober 2019

Hvad er det, som er den afgørende forskel på, at nogle lokalsamfund udvikler sig mere end andre? Det er der – ikke bare gode bud – men faktisk forskningsbaseret viden om. Det har jeg arbejdet med de senere år, og dertil har jeg samlet mange erfaringer fra samarbejde med mange lokalsamfund. Jeg vil gerne dele med jer, hvad det er, som har særlig betydning for, at jeres lokalsamfund kan rykke og udvikle sig.

For det første skal I tænke strategisk. Jeg plejer at sige, at nu har vi altså bålhytter nok ude på landet. Det er selvfølgelig lidt en provokation – men der er i den grad brug for, at landsbyen tænker mere strategisk og sætter sig større mål og sætter en fælles retning. Det viser sig, at landsbyer der gør det, udvikler sig mere end andre. Jeg har udviklet en metode til at landsbyen i fællesskab kan tænke strategisk og få det samlet i en udviklingsplan, som sætter fælles retning for landsbyen.

For det andet har det betydning, at I dygtiggør jer. Landdistrikterne er under stort pres og kravene til jer som ildsjæle er høje, fordi I skal løfte rigtig meget. Så sørg for at tage på kursus og opsøg viden.

For det tredje bør I bruge globale netværk og inddrage tilflytterne. Globale netværk er de netværk, som rækker ud over landsbyen. Det kan være en I kender i Seattle, en forsker, en konsulent, en landsbyaktiv i den anden ende af landet eller en helt femte, som kan inspirere og hjælpe jer. Tilflytterne er et kæmpe aktiv, da de ofte har helt nye øjne på stedet og som regel også gerne vil engagere sig lokalt. Indimellem er det tilflytterne som skaber de vildeste projekter og rusker op i ”plejer”.

For det fjerde skal I begynde at kigge på erhvervsudviklingen hos jer. Det er en stor udfordring, men vi er nødt til at arbejde med at skabe jobs lokalt, så vi har noget at leve af på landet i fremtiden.

For det femte har det afgørende betydning, hvor meget I kan løfte i flok. Derfor skal I arbejde med at mødes på kryds og tværs i lokalsamfundet – og skabe et stærkt netværk mellem jer.

For det sjette anbefaler jeg altid en landsby at skabe en fælles økonomisk pulje, så man har nogle midler at arbejde med lokalt. Der er flere måder at gøre dette på og det giver nogle rigtig gode muligheder for at medfinansiere sine egne projekter, købe huse op eller sætte projekter i gang selv.

  • Vil I høre mere om, hvad der skal til for at jeres landsby kan udvikle sig?
  • Har I brug for en udviklingsplan?

Læs mere her om de udviklingsplaner, jeg har hjulpet landsbyer med.

Kontakt mig hvis din landsby også skal udvikle sig: mobil 21 69 73 31 eller jl@jeanettelund.dk

Foto: Bent Nicolajsen