Udvikling af lokalsamfund

Forskningen viser, at lokalsamfund der arbejder strategisk udvikler sig mere end andre. Derfor udarbejder jeg udviklingsplaner sammen med landsbyer og klynger med fokus på stedbundne potentialer og at få engageret borgerne.

En udviklingsplan beskriver og visualiserer jeres planer og ideer for en landsby, et område eller en hel egn. Den skal være gennemarbejdet og der skal være ejerskab til den fra alle involverede.

Jeg har gjort det mange steder med stor succes og har en lang række erfaringer med processen, inddragelse, indholdet i planen og formidlingen af den undervejs og efterfølgende. Processen er vigtig og kan tage fra et halvt år til halvandet år afhængig af jeres udfordringer.

I processen er jeg altid meget lyttende – og giver jer også kritiske spørgsmål undervejs. Jeg kommer med øjne udefra og ser måske noget, I ikke kan se længere. Jeg fokuserer meget på det lokale engagement – og mit mål er at mobilisere flest mulige lokalt, så udviklingsplanen efterfølgende kan løftes af jer lokalt.

Kontakt mig for en snak om, hvordan vi kan komme igang med jeres udviklingsplan: jl@jeanettelund.dk eller 21697331.

Tilbage til “Jeg tilbyder”