Kommunikation for Center for Regional- og Turismeforskning (fast kommunikationsrådgivning)

17. oktober 2022

Siden foråret 2020 har Jeanette Lund Kommunikation været fast kommunikationsrådgiver for Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) på Bornholm i gennemsnitligt ti timer om måneden.

Jeg udarbejder kommunikationsplaner for deres forskningsprojekter og følger op på disse. Jeg udsender løbende nyhedsbreve og sørger for opdatering af sociale medier, særligt LinkedIn og Facebook ligesom jeg bistår med udvikling af andre kommunikationsprodukter og hjemmesiden, som skal løftes i 2023.