Landsbypiloterne (Kursusforløb for landsbyildsjæle)

30. maj 2014

Landsbypiloterne er en kursusrække, der ruster lokale ildsjæle i landsbyerne til at kunne udvikle deres lokalsamfund.

Landsbypiloterne er tilrettelagt som otte kursusaftner henover efteråret og vinteren med temaer, der rammer landsbyens behov. Temaerne for er kurserne kan fx. være landsbyens identitet og omverden, rekruttering af frivillige, pressetræning, strategisk udviklingsplan, landsbyens fysiske rammer, naturen i landsbyen, sammenhold og tilflyttere, markedsføring og fundraising – og der kommer professionelle oplægsholdere til hvert kursus.
Ideen til Landsbypiloterne fik jeg, efter at jeg i en årrække har rådgivet landsbyer. Målet er at give ildsjæle i landsbyerne ny viden, værktøjer og netværk, så de bliver endnu bedre til at udvikle deres lokalsamfund.

I 2021 har jeg kørt et landsbypilotforløb med fire kurser i landsbyklyngen Ramme-Lomborg i Lemvig Kommune.

Tilbage i 2015-16 har jeg kørt forløbet med Landdistriktsrådet på Mors og Landsbygruppen Thy som projektholdere i samarbejde med Morsø og Thisted Kommuner og LAG Thy-Mors, der alle støttede forløbet økonomisk. Det allerførste forløb stod jeg for i 2013 med støtte fra LAG Thy-Mors, så jeg har mange erfaringer med at sætte skræddersyede forløb sammen.

Efterfølgende kan jeg konstatere, at en række af landsbypiloterne har været frontløbere i deres lokalområde i forhold til at sætte gang i udviklingen.
Kontakt mig, hvis vi skal uddanne en række landsbypiloter i dit lokalområde! Jeg kan også bookes til enkeltstående oplæg og kurser.