Områdefornyelse og klyngedannelse Ramme-Lomborg (rådgivning)

18. oktober 2022

Jeg har gennem to år arbejdet tæt sammen med Lemvig Kommune og ildsjæle i klyngen Ramme-Lomborg. Min opgave var at hjælpe med at opkvalificere ildsjælene, organisere klyngen og hjælpe med kommunikationsopgaver. Det skete som en del af den ”sociale indsats” i et stort områdefornyelsesprojekt i Ramme-Lomborg.

Jeg har blandt andet:

 • Uddannet 12 landsbypiloter, som nu er frontløbere i udviklingen af klyngen
 • Igangsat arbejdsgrupper og hjulpet dem på vej:
  • En af arbejdsgrupperne har realiseret en tilflytterbolig, som de har skaffet midler til at købe og går i gang med at renovere om kort tid.
  • En anden arbejdsgruppe har arrangeret en ”Åben Klyngedag” med åbent hus
 • Udarbejdet en fælles hjemmeside i samarbejde med ”Min Landsby” og sikret aktive omkring den (se den her)
 • Udarbejdet en bosætningsfilm og små teasere i samarbejde med professionel filmfotograf (se filmen her)
 • Faciliteret møder, så de to borgerforeninger nu er kommet til at arbejde tættere sammen i klyngen
 • Udarbejdet en klyngeplan, der sætter rammer for det fælles samarbejde i fremtiden
 • Undervejs fik vi også udarbejdet et logo for klyngen og opbygget et fotoarkiv af en professionel fotograf (Tak til Mads Krabbe for fotoet her på siden)

Min rolle har været at sætte i gang og støtte de frivillige og sparre med medarbejderne fra Lemvig Kommune, og jeg synes i høj grad, at vi har nået målet med at få Ramme-Lomborg til at fungere som en klynge og tænke i større projekter, der også giver synlighed.

Lotte Astrid Juul, der er arkitekt og er ansvarlig for områdefornyelsesprojektet i “Plan og Projekt” i Lemvig Kommune, siger:

Vi har i Lemvig Kommune en lang tradition for at arbejde med områdefornyelse i den mere traditionelle, fysiske udgave med anlæg af fx. torve og pladser og trafikale tiltag. Men i Ramme-Lomborg har der været fokus på de mere ”bløde” værdier – såsom tættere samarbejde og aktiviteter på tværs, hvorfor vi har haft brug for sparring udefra.

Processen med at få et klyngesamarbejde sat i gang har været et vigtigt omdrejningspunkt, og her har vi haft stor nytte af Jeanettes brede erfaring med både at tilrettelægge processer, skabe medejerskab og at arbejde i små lokalsamfund.

Vi har oplevet Jeanette som en rigtig fin sparringspartner, der er kommet med gode idéer og konstruktive løsningsforslag ift. at få borgerne til at tage aktivt del i udviklingen, sikre fremdrift samt sætte konkrete mål og handlinger. Vi har med Klyngeplanen skabt grundlag for, at samarbejdet forankres lokalt og lever videre – også når områdefornyelsen er afsluttet.

Vi har haft et meget godt samarbejde med Jeanette, hvor vi har sat pris på den meget uformelle og engagerede tilgang, hun har til opgaverne.