Landsbyklyngen Kronjylland (proceskonsulent for 13 landsbyer)

15. november 2018

– Jeanette har været konsulent på etableringen af vores landsbyklynge. Hun har i den proces udført et stort og uforligneligt arbejde med at holde styr på de 13 landsbyers udfordringer og muligheder. I arbejdet har Jeanette formået at holde en positiv gejst og proces blandt ildsjælene i projektet og givet os ejerskab og glæde over projektet. Ved afslutningen har Jeanette været den udførende og koordinerende del i tilblivelsen af vores udviklingsplan. Med sparring og skub har Jeanette sikret, at vi selv kunne nå i mål med projektet. Vi har nu et rigtig godt redskab til den videre udvikling af landsbyklyngen, hvor vi med opslag i udviklingsplanen kan holde fast i vores mål og visioner, der er beskrevet i et forståeligt og handlingsorienteret sprog og udformning, siger Knud Pedersen, der er formand for Landsbyklyngen Kronjylland.

Fra februar 2017 og frem til sommeren 2018 var Jeanette Lund Kommunikation proceskonsulent på Landsbyklyngen Kronjylland ved Randers. 13 landsbyer ønskede at samarbejde og efter en proces på 1,5 år resulterede det i en udviklingsplan for området i samarbejde mellem Randers Kommune.

Som det første blev der udarbejdet en borgerundersøgelse med kortlægning og analyse af selve klyngeområdet. Derefter blev der afholdt fem klyngemøder rundt i området og et stort borgermøde, hvor der blev nedsat en række arbejdsgrupper, som kom med input til udviklingsplanen. Planen indeholder ni forskellige indsatsområder, som bestyrelsen og de frivillige arbejdsgrupper, arbejder videre med.

Borgerundersøgelsen kan ses her

Udviklingsplanen kan ses her

Projektet var støttet af Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden og er en del af det overordnede projekt www.landsbyklynger.dk