Fire landsbyer har fået udviklingsplaner gennem Landsbypiloterne 2.0

16. september 2016

Bjergby, Tilsted, Hanstholm og Fjordbyernes Netværk er de fire steder i Thy-Mors, der gennem projektet Landsbypiloterne 2.0 har fået udarbejdet en udviklingsplan. De er i øjeblikket ved at blive præsenteret ved borgermøder ude i lokalsamfundene.

Alle fire steder er det topengagerede ildsjæle, der er gået foran og som sammen med Jeanette Lund Kommunikation har kørt en proces, hvor flest mulige borgere er blevet inddraget.

Der har været holdt borgermøder og derefter har en lang række lokale arbejdsgrupper intenst arbejdet med at kvalificere de mange ideer, som borgermøderne fandt frem til. Samtidig har ildsjælene løbende deltaget i kursusforløbet i Landsbypiloterne 2.0. Til hver af de syv kurser skulle mindst deltage to fra hver by hver gang – sammen med en hel masse andre landsbyaktive fra Thy og Mors. Kursernes emner var for eksempel rekruttering og motivation af frivillige, samarbejde på tværs af landsbygrænser, markedsføring og fundraising.

De fire udviklingsplaner peger alle frem mod 2020 og er gennemarbejdede og visionære.

– Hvis bare halvdelen af de udviklingstiltag, som planerne skitserer bliver til noget, så er det noget, som vil forandre de enkelte landsbyer og skabe en helt ny udvikling. Det imponerer mig altid, hvad der kan ske og sættes i værk, når bare ildsjælene får professionel sparring og støtte, siger Jeanette Lund, der har været proceskonsulent for de fire byer.

– Vi arbejder meget målrettet med at kapacitetsopbygge i lokalsamfundene, så ildsjælene står endnu bedre rustet til selv at køre udviklingsprojekter efterfølgende, fortæller Jeanette Lund. Alle fire steder er det lykkes at få stærke styregrupper igang, som selv vil og kan og som har masser af energi til det videre arbejde.

Landsbypiloterne 2.0 er forløbet i perioden september 2015 til september 2016 og er støttet af LAG Thy-Mors, Morsø Kommune, Thisted Kommune, Landdistriktsrådet på Mors og Landsbygruppen Thy. Idemanden bag er Jeanette Lund, der også var projektleder på hele forløbet.

De fire planer kan ses her:

tilsteds-udviklingsplan

hanstholms-udviklingsplan

fjordbyernes-udviklingsplan

bjergbys-udviklingsplan